In gesprek met Charles Eisenstein - ZinZien

Verander de wereld door het te doen

3 & 5 oktober 2019, in gesprek met Charles Eisenstein

‘Onze wereld gaat veranderen.
Maar hoe? En waarheen?’ 

EEN KROON VOOR IEDEREEN 

Een essay geschreven door Charles Eisenstein

Vertaling: Eva Heijnen en Herman-Jan Stroes
Redactie en bewerking: Kees Beentjes
Eindredactie: Ton Maas

Jarenlang is ‘het oude normaal’ opgerekt tot een breekpunt, als een touw dat steeds strakker wordt gespannen. Toch, totaal onverwacht, is het uiteindelijk geknapt. We zijn overvallen en verbaasd: de wereld is opeens niet meer normaal. Nu dat is gebeurd, is de
vraag: Knopen we de eindjes van het touw weer aan elkaar? Of: Rafelen we het touw verder uiteen om iets nieuws te maken van de draden?

Het coronavirus laat ons in ieder geval één ding helder zien. Wanneer de mensheid zich verenigt rond een gezamenlijk doel, is er razendsnel verandering mogelijk. Technisch gezien zijn alle wereldproblemen op te lossen. De oorsprong van veel van die problemen ligt immers bij onenigheid tussen mensen, maar het creatieve vermogen van de mens is onbegrensd. Een paar maanden geleden leek een voorstel om een einde te maken aan commerciële luchtvaart nog belachelijk. Hetzelfde geldt voor de radicale veranderingen die we nu doorvoeren op sociaal en economische vlak. En op dit moment speelt de overheid opeens een allesbepalende rol in ons
leven. Corona toont ons de kracht van onze collectieve wil, als we het eens zijn over wat belangrijk is. Wat kunnen we nog meer bereiken door samen te werken? Wat willen we? Wat voor een wereld gaan we creëren? Zulke vragen komen altijd naar boven  wanneer mensen zich bewust worden van hun kracht.

Hieronder vindt je een overzicht van de informatie over de afgelopen events met Charles Eisenstein, georganiseerd door ZinZien in oktober 2019.

‘Hoe wil jij dat de wereld eruitziet en wat kan je daaraan doen?’ 

Begin oktober is Charles Eisenstein in Nederland. Deze inspirerende Amerikaanse dwarsdenker heeft lak aan heilige huisjes. Volgens hem zou de hele wereld ons heilig moeten zijn, iets wat hij hartstochtelijk bepleit in boeken als Naar Een Economie Van Verbinding en De Betere Wereld waarvan we in ons hart weten dat die mogelijk is. Op donderdag 3 oktober is Eisenstein in Amsterdam (de Duif) en presenteert dan de Nederlandse vertaling van beide boeken. Op zaterdag 5 oktober gaat hij in Leusden (ISVW) in gesprek met enkele geestverwanten. Tickets zijn nu in de verkoop!

In de betere wereld zoals Charles Eisenstein (auteur, spreker en onderzoeker) zich die voorstelt, geven we elkaar alles wat we ooit ontvangen hebben, en dat is volgens hem ook echt alles. De wereld is ons immers geschonken en kan dus eigenlijk niemands eigendom zijn. Wat daarbij vooral in de weg staat, is onze economie en dan vooral het huidige geldstelsel, dat het mogelijk maakt om geld te verdienen met geld. We moeten dus ont-gelden. Voor zover we daarna nog steeds zoiets als geld nodig hebben, bepleit hij een munteenheid die vanzelf steeds minder waard wordt: ontwaardend geld. Omdat we dan niet meer alles uitdrukken in geld, komen we volgens hem vanzelf uit bij wat in deze wereld echt waardevol is: natuurlijk kapitaal, maatschappelijk kapitaal, cultureel kapitaal en spiritueel kapitaal.

Bij Eisenstein dus geen wollige kreten, loze beloften en ronkende vergezichten, maar een realistisch en wenkend perspectief waarin alles draait om hoe wij zelf onze wereld vormgeven door de manier waarop we ons tot elkaar en de natuur verhouden. Zo mild als zijn mensbeeld is, zo scherp is zijn systeemkritiek. Iedereen kan een belangrijke positieve bijdrage leveren, al is die nog zo ‘klein’. Wie de zorg voor een zieke oudere op zich neemt, doet niet onder voor de activist die op de barricade staat.

Charles Eisenstein

‘What you will give to the world will come back to you somehow, because we’re not really seperate, we’re interdependent.’ ~Charles Eisenstein bij Oprah Winfrey.

ZinZien gaat over Zingeving, Inzien en Verandering; Doen!

ZinZien organiseert evenementen die je doen inzien, raken, inspireren en aanmoedigen om te DOEN! Volg ons op Facebook voor meer inspiratie, nadere details over evenementen, nieuws en updates.
naar de facebookpagina

Een avond met Charles Eisenstein

3 Oktober 2019 – De Duif, Amsterdam.

Charles Eisenstein zal op deze avond (in English) op inspirerende en vernieuwende wijze spreken over onderwerpen als klimaat, ecologie, business, geld, politiek, maatschappij en filosofie, want die spelen stuk voor stuk een rol in de transitie van het diep ingesleten verhaal van afscheiding naar het nieuwe verhaal van verbondenheid. Dat zal gevolgen hebben voor onze instituties, politieke verhoudingen en zelfs onze sociale verhoudingen en relaties, die allemaal nauw samenhangen met deze bepalende verhalen. Samen met Charles onderzoeken we hoe we dienstbaar kunnen zijn aan ‘de betere wereld waarvan we in ons hart weten dat die mogelijk is’.

Ook worden twee van Charles zijn boeken in Nederlandse vertaling gepresenteerd: Naar een economie van verbinding (Sacred Economics) en De Betere wereld waarvan we in ons hart weten dat die mogelijk is (The More Beautiful World). Kun je er tijdens deze avond niet bij zijn? Je kunt de boeken vanaf nu ook bestellen via de website van Juwelenschip.

Programma
19:30 uur
Zaal open
20:00 uur
Aanvang programma met Charles Eisenstein, op bijzondere en verrassend muzikale wijze ingeluid door Otion
22:00 uur
Meet & Greet met signeersessie

Symposium: Verander de wereld door het te doen!

5 Oktober 2019 – ISVW (Internationale School voor Wijsbegeerte), Leusden.

Tijdens dit symposium zal Charles Eisenstein (in English) in gesprek gaan met een aantal geestverwanten. Daarbij zijn in elk geval onderzoeker en activist Anne Kervers, filosoof Karim Benammar (overvloed en niet schaarste is de norm) en Ali Bouali. Iedereen aanwezig is uitgenodigd om zich te laten raken en inspireren, en daarnaast zal er ook ruimte zijn om een bijdrage te leveren aan de dialoog. Harry Starren zal op de van hem bekende, intuïtieve wijze het gesprek leiden, waarbij het niet zal gaan om debatteren maar om het verkennen van raakvlakken en nuances.

Volgens dwarsdenker Charles Eisenstein is kritiek op misstanden taboe als er niet tegelijk een positief alternatief wordt aangereikt. Dat moet dan bovendien praktisch uitvoerbaar zijn – dus niet in de trant van ‘we moeten de uitstoot van CO2 met 90 procent terugdringen’. En al is het alternatief nog zo plausibel, volgens hem heeft het pas waarde als ook duidelijk wordt gemaakt wat onze persoonlijke bijdrage daaraan kan zijn. Daarom doet hij zijn pleidooi voor een betere wereld op vier niveaus: hij beschrijft een wereld die is gebaseerd op een andere economie en een ander soort geld, hij schetst de collectieve inspanningen die nodig zijn om die wereld tot stand te brengen en gaat bovendien in op de persoonlijke aspecten van deze wereldomvattende transformatie: een verandering van identiteit en manier van leven die hij omschrijft als ‘leven in de geest van het geschenk’.

Sprekers

Samen gaan we in gesprek met…

Charles Eisenstein
Charles Eisenstein

'We are all here to contribute our gifts toward something greater than ourselves, and will never be content unless we are.'

Ali Bouali
Ali Bouali

Inspirator persoonlijke groei: 'Ik ben Ali B. En ik wil graag met je praten.'

Anne Kervers
Anne Kervers

Onderzoeker & Activist: 'Imagine that sustainability transitions were profitable, there wouldn’t be a climate crisis today.'

Wil je hier bij zijn?
Karim Benammar
Karim Benammar

Filosoof: 'Alles wat we nodig hebben, is in overvloed beschikbaar. En toch leven we in een samenleving die draait om nemen, niet om geven.'

Harry Starren
Harry Starren

Gespreksleider: 'Problemen zijn uitdagingen die ons verder brengen. Kleine problemen nopen tot verbeteringen, grote problemen creëren innovatie.'

Programma
9:30 uur
Ontvangst
10:00 uur
Aanvang programma
12:00 uur
Lunch
14:00 uur
Vervolg programma
17:00 uur
Borrel
19:00 uur
Diner

Tickets & Prijzen

Een avond met Charles Eisenstein

€27

Donderdagavond 3 oktober 2019, 19:30 – 21:30 uur, De Duif, Amsterdam.

All Day Symposium "Verander de wereld door het te doen"

€147

Zaterdag 5 oktober 2019,
10:00 – 17:00 uur,
ISVW, Leusden.

All Day Symposium +diner

€182

Aansluitend het symposium op zaterdag 5 oktober 2019.

Toegang tot alle evenementen + twee gratis boeken van Charles Eisenstein (Nederlandse vertaling)

€197

3 oktober, 20:00 – 22:00 uur – De Duif, Amsterdam; ‘Een avond met Charles Eisenstein’
5 oktober, 10:00 – 18:00 – ISVW, Leusden; ‘Verander de wereld door het te doen.’
Plus een exemplaar van het boek Naar een economie van verbinding (Sacred Economics) en van De Betere wereld waarvan we in ons hart weten dat die mogelijk is (The More Beautiful World).
Voor €35 extra kan je ook deelnemen aan het diner op zaterdag. Wel even apart reserveren!

Locatie

Donderdag 3 oktober:
De Duif,  Prinsengracht 756, te Amsterdam.
Zaterdag 5 oktober:
Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW)
Dodeweg 8, te Leusden.

Ons Verhaal

Hoe geven we het gedachtegoed van Kees Schuurman, de psychiater die vijftig jaar geleden aan de wieg stond van het Centrum voor Zelfbezinning, een actuele injectie? Dat vroegen Lukas en Ton zich af toen ze begonnen aan de voorbereidingen van dit halve-eeuwfeest. Uitgever Felix, die al bezig was met de heruitgave van enkele van Schuurmans boeken, had wel een idee: Charles Eisenstein was volgens hem de aangewezen persoon. Een avontuurlijke denker met een helikopterperspectief die tegelijk ook inzoomt op eigen verantwoordelijkheid en bovendien wijst op het noodzakelijke verband tussen die uitersten: gemeenschap. Spannend, want zelf hadden wij (Lukas en Ton) nog nooit van Charles gehoord – en Charles ongetwijfeld ook niet van Schuurman, laat staan van ons. Maar hoe meer we aan de weet kwamen over Eisenstein en zijn ideeën, des te meer we ervan overtuigd raakten dat we op het juiste spoor zaten. 

Zinzien v.l.n.r.: Stefan Schotsborg, Ton Maas, Lukas van Steveninck, Sanja Javor, Felix Erkelens, Stephanie Wijte en Hamid Acharrab.

Bovendien bleek hij bereid om naar Nederland te komen voor een lezing/boekpresentatie en een symposium, en dat wilde hij – geheel in de geest van wat hij al jaren uitdraagt – doen in ruil voor een geschenk. Hoefde niet eens aan hem – mocht ook aan iets of iemand anders. Heel even leken we roependen in de woestijn met onze nieuwe liefde, maar toen raakte de zaak in een stroomversnelling. We bleken helemaal niet de enigen die waren ‘aangeraakt’ door de ideeën van deze wonderlijke Amerikaan. Stephanie had zich bij Charles gemeld met het aanbod de helpende hand te bieden tijdens een bezoek aan Nederland. Dat kwam dus prima uit! Vanwege onervarenheid met het organiseren van dergelijke evenementen vroeg Ton aan Sanja hoe zij dat allemaal deed bij de concerten die ze organiseert in onder meer De Duif en het Zonnehuis. Wat ga je daar dan doen? vroeg ze belangstellend, nadat ze had uitgelegd hoe ze allerlei zaken praktisch oplost. ‘Iets met ene Eisenstein’, antwoordde Ton. ‘Eisenstein!?’ riep Sanja stralend. ‘Die vind ik geweldig! Ik doe mee! En weet je, ik werk sinds enige tijd samen met Hamid en Stefan. Die moeten we er zeker bij betrekken.’ Zo gezegd, zo gedaan, en sinds half juni is ‘Team Eisenstein’ oftewel ZinZien officieel in de lucht. Zo leidde een langverwacht feestje tot nieuwe uitdagingen en verrassende ontmoetingen met allerlei verwante zielen en geesten, met wie we ook na deze spannende driedaagse in oktober van plan zijn om vruchtbaar te blijven samenwerken.

Wij zijn super blij om samen te werken met deze communities & partners:

‘Als je weet dat je een geschenk hebt ontvangen, zal je natuurlijke respons dankbaarheid zijn met het verlangen om terug te geven’

Sacred Economics met Charles Eisenstein. 

Charles on the recent Amazon fires

Een vraag voor ZinZien?

Heb je een vraag, opmerking of suggestie voor ZinZien? 
Je bent welkom! Vul het contactformulier in en dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. 

15 + 6 =